Branża drogowa

 • opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla dróg
 • Z uwagi na różnorodność uwarunkowań lub oczekiwań klientów, postępowania administracyjne prowadzimy wg procedur:
  • uzyskania pozwolenia na budowę
  • uzyskania Zgody Na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
  • zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
 • ekspertyzy (branża drogowa i mostowa)
 • nadzór inwestorski branża drogowa
 • doradztwo techniczne w specjalności drogowej i mostowej

Branża mostowa

 • opracowanie kompleksowych opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich
 • zakładania książek obiektów inżynierskich
 • wykonania przeglądów technicznych obiektów inżynierskich (wszystkie rodzaje)
 • ekspertyzy (branża drogowa i mostowa)
 • nadzór inwestorski branża mostowa
 • doradztwo techniczne w specjalności drogowej i mostowej

Inżynieria ruchu

 • opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
 • opracowanie analiz bezpieczeństwa ruchu
 • opracowanie prognoz
 • pomiary ruchu pieszego i samochodowego

Audyty BRD

 • wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich etapów realizacji inwestycji.
  Posiadany wykwalifikowaną kadrę audytorów BRD z wieloletnim doświadczeniem.

Inne

 • sprzedaż znaków i urządzeń BRD
 • wynajem oznakowania na czas prowadzenia robót